1500py470 (1500py470) wrote,
1500py470
1500py470

Нескінченно швидкий комп'ютер

месячник или скорее уже ежегодник
КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС)
часть x'70


Не смотря на 45 летний юбилей одной фруктовой компании, сегодня будет рассказ не о её связи с фирмой Сеймура Крэя, а о некоторых частично рассекреченных документах, ставших недавно доступными общественности благодаря вставшей как факт на европейский вектор развития Украине. Про достославно известную "Area51" или многославную "Чернобольскую зону", и тому подобные заповедники с чудесами и охраной на все деньги (которые может позволить себе местная власть и/или международное сообщество) наверное слышал каждый хоть сколь-нибудь честный человек. А потому на зависть конспирологам и масонам с илюминатами стоит привести рассказ о технике Cray в подобных сказочных местах...

Неаномальна процесорна плата, вилучена з SCP-155.*



Об'єкт №: SCP-155

Клас об'єкта: Безпечний


Особливі умови зберігання: SCP-155 зберігається у термостійкій та екранованій від радіації камері в Зоні ██. Виявлена документація та відтворений за допомогою зворотньої інженерії компілятор для SCP-155 доступні для всього персоналу з відповідним допуском на захищеному файловому сервері Зони ██, але запуск програм на SCP-155 дозволяється лише з дозволу щонайменше двох (2) старших дослідників з рівнем допуску 3. Процедури радіаційної та термічної безпеки для безпечної роботи з SCP-155 див. у Документі 155-EXEC-1.

Після Інциденту 155-08 експерименти з SCP-155 були призупинені до завершення процедур з дезактивації в його колишній камери зберігання та переміщення до нової. Всі задачі, призначені для виконання на SCP-155, відтепер підлягають потрійній перевірці для запобігання можливості виникнення нескінченного циклу.

Опис: SCP-155 – це складна електронна конструкція, що складається з високомодифікованого суперкомп'ютера "Cray CS6400"*, виділеного радіоізотопного термоелектричного генератора та пристрою, відтворити який за допомогою зворотньої інженерії поки що не вдалося. SCP-155 був виявлений у підвалі центру первинних досліджень Лабораторій Прометея силами мобільної оперативної групи Мю-4 ("Дебагери") після загибелі цього закладу і подальшої інтервенції Фонду.

При завантаженні та виконанні на SCP-155 програми з вихідними даними об'єкт генерує сферичну зону часового викривлення радіусом приблизно 5 м. В межах сфери ефекту плин часу значно пришвидшується, внаслідок чого ефективна обчислювана потужність SCP-155 гіперболічно зростає. Робота починається з малою швидкістю, очікуваною для стану апаратної частини SCP-155, але після приблизно 8 хвилин та 14 секунд роботи його ефективна потужність обробки даних наближається до нескінченності. З фрагментів документації, виявленої в Лабораторіях Прометея, SCP-155 використовувався для проведення масових обчислень, які у традиційних обчислювальних пристроїв мали б зайняти кілька місяців, якщо не років.

Незважаючи на можливості SCP-155, його експлуатація становить надзвичайну небезпеку, оскільки об'єкт утримує та накопичує тепло і радіацію, які виділяє під час роботи, утворюючи "горизонт подій" з енергії, яка випускається при завершенні роботи. Виконання програм протягом більше ніж шести (6) хвилин призводить до створення такого випромінення, що повторний вхід персоналу до камери зберігання SCP-155 вимагає попереднього проведення процедур з дезактивації.

Додаток 155-01: Інцидент 155-08

██.█.██ доктор ███████ ввів до SCP-155 програму з помилкою, що призвела до виникнення нескінченного циклу. Коли присутні дослідники і техніки усвідомили цю помилку, було розпочато аварійне відключення SCP-155, але повністю зупинити його не вдалося до моменту 8 хвилин 3 секунди з початку процесу. У цей момент інтенсивна хвиля тепла і випромінення розплавила камеру зберігання SCP-155, спричинивши одинадцять (11) жертв та повне руйнування крила C Зони ██. SCP-155 в результаті цього інциденту отримав лише незначні пошкодження, проте експерименти було припинено до перегляду умов зберігання і закупівлі запасних частин для відновлення компонентів, пошкоджених внаслідок прискореного старіння.

[Гуглоперевод на русский, для тех кто ридну мову не разумеет...]Объект №: SCP-155

Класс объекта: Безопасный

Особые условия содержания: SCP-155 хранится в термостойкой и защищенной от радиации камере содержания в Зоне ██. Восстановленная документация и полученный методом реверс-инжиринга код для SCP-155 находятся в свободном доступе для всего персонала с достаточным уровнем допуска на защищенном файл-сервере Зоны ██, но запуск программ на SCP-155 может осуществляться лишь с разрешения как минимум двух (2) ведущих исследователей 3 уровня допуска и выше. Пожалуйста, ознакомьтесь с документом 155-EXEC-1, в котором приведены протоколы термической и радиационной безопасности для работы с SCP-155.

В связи с инцидентом 155-08 эксперименты на SCP-155 были приостановлены в ожидании обеззараживания предыдущей камеры содержания и подготовки новой. Все задачи, предназначенные для исполнения на SCP-155, отныне должны подвергаться тройной проверке для предотвращения бесконечных циклов.

Описание: SCP-155 - сложное электронное устройство, состоящее из сильно модифицированного суперкомпьютера Cray CS6400, обособленного изотопного термоэлектрического генератора и устройства, которое до сих пор не поддается полному реверс-инжинирингу. SCP-155 был обнаружен в подвале отделения ключевых разработок лабораторий Прометея бойцами МОГ Мю-4 "Отладчики" после катастрофического разрушения лабораторий и последующей их зачистки Фондом.

Когда в SCP-155 загружается программа со всеми исходными данными и запускается на выполнение, SCP-155 создает сферическое поле временного искажения радиусом около 5 м. Внутри этой сферы течение времени резко ускоряется, приводя к гиперболическому росту эффективной вычислительной мощности SCP-155. Изначально скорость работы мала и соответствует возрасту аппаратного обеспечения SCP-155, но позднее увеличивается все сильнее и приближается к бесконечности приблизительно через 8 минут и 14 секунд от начала работы. По фрагментам документации, найденной в лабораториях Прометея, удалось выяснить, что SCP-155 использовался для объемных вычислений, которые бы заняли месяцы, если не годы машинного времени при расчетах на обычном оборудовании.

Несмотря на свои потенциальные возможности, расчеты на SCP-155 весьма опасны из-за генерируемого теплового и радиационного излучения, которое SCP-155 удерживает и накапливает в процессе работы, формируя нечто наподобие "горизонта событий", испуская всю энергию после конца вычислений. При выполнении программы в течение более шести (6) минут радиационное облучение камеры содержания достаточно велико для того, чтобы требовать обеззараживания камеры перед заходом в неё исследовательского персонала.

Приложение 155-01: Инцидент 155-08

██.█.██, д-р ███████ запустил на SCP-155 некорректную программу, которая начала исполняться в бесконечном цикле. После того, как приписанный к объекту персонал обнаружил ошибку, было инициировано экстренное отключение SCP-155, но полностью остановить объект удалось лишь по прошествии 8 минут и 3 секунд от начала выполнения кода. В этот момент мощная волна теплового и радиационного излучения пронеслась сквозь камеру содержания SCP-155, что привело к потерям личного состава в числе одиннадцати (11) человек и полному разрушению крыла С Зоны ██. Сам SCP-155 получил лишь незначительные повреждения, но эксперименты были приостановлены до завершения пересмотра протоколов безопасности, а также производства замены для компонентов объекта, вышедших из строя из-за ускоренного старения.





Для майора Тома из АНБ
(и тех кому английский ближе и понятней в отношении компьютер сайнз)

*Модернизация такая сильная, что плата на сановских спарках от CRAY CS6400 превратлась в плату на дигиталовских альфах из CRAY T3E, подробнее о этом дивном месте можно прочитать тут



ЗЫ обратите внимание какие катастрофы от банальных ошибок программистов с тривиальным бесконечным циклом бывают!!!
Tags: cray, МАСОНЫ, Месячник Cray&СС БИС, Новые пути, ТруЪ спортивное программирование, Учитесь тролить, ФИЗИКА
Subscribe

Posts from This Journal “Месячник Cray&СС БИС” Tag

 • Откуда есть пошла КН1520ХМ1

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'67 Кролики это не только ценный мех, но и

 • О женщине и Cray Superserver 6400

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'69 В светлый день 8 марта хочется помянуть Бобби Хэзард.…

 • Ещё раз о размерах КН1520ХМ1

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'66 Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра…

 • CRAY vs CDC

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'65 Наглядная иллюстрация битвы CRAY vs CDC, и…

 • Карточка с Мельниковым наконец вышла!

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'64 Хвала Аллаху милостивому и милосердному, наконец таки…

 • Современное CRAYстроительство

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'63 На этом таймплейсе можно посмотреть как…

 • Про адвоката дьявола и СС БИС

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'62 Про маньяков с фамилией Cray тут уже коротко было, теперь можно…

 • 110 лет со дня рождения Шокина

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'61 Александр Иванович Шокин родился 28 октября 1909 года в Москве.…

 • Записка Бурцева о Эльбрус 2-8

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'60 Сегодня у нас Всероссийский День трезвости, который символично…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 43 comments

Posts from This Journal “Месячник Cray&СС БИС” Tag

 • Откуда есть пошла КН1520ХМ1

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'67 Кролики это не только ценный мех, но и

 • О женщине и Cray Superserver 6400

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'69 В светлый день 8 марта хочется помянуть Бобби Хэзард.…

 • Ещё раз о размерах КН1520ХМ1

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'66 Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра…

 • CRAY vs CDC

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'65 Наглядная иллюстрация битвы CRAY vs CDC, и…

 • Карточка с Мельниковым наконец вышла!

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'64 Хвала Аллаху милостивому и милосердному, наконец таки…

 • Современное CRAYстроительство

  месячник или скорее уже ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'63 На этом таймплейсе можно посмотреть как…

 • Про адвоката дьявола и СС БИС

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'62 Про маньяков с фамилией Cray тут уже коротко было, теперь можно…

 • 110 лет со дня рождения Шокина

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'61 Александр Иванович Шокин родился 28 октября 1909 года в Москве.…

 • Записка Бурцева о Эльбрус 2-8

  месячник или ежегодник КРЕЯ и КРАСНОГО КРЕЯ (Электроника СС БИС) часть x'60 Сегодня у нас Всероссийский День трезвости, который символично…